<

ГДЗ з фізики 8 клас Бар'яхтар, Довгий, Кірюхіна, Божинова (2016 рік). Повні розв'язання та правильні відповіді

ГДЗ фізика 8 клас Бар'яхтар, Довгий, Кірюхіна, Божинова 2016

Особливою популярністю у восьмикласників користується розв’язання до завдань, створене до відомого підручника Бар'яхтара. Цей посібник перебуває у відкритому вигляді на сторінках нашого ресурсу ТруГДЗ. Для чого ж школярам потрібна ця книга? У більшості випадків учні звертаються до відповідей для здійснення якісної та ретельної перевірки домашніх робіт, виконаних власноруч. За допомогою рішень підлітки швидко знаходять помилки та виправляють їх.

Оберіть потрібний розділ та натисніть на нього

Розділ I - Теплові явища

§1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

1 2 3 4 5 6 7 8

§2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

1 2 3 4 5 6

§3. Внутрішня енергія

1 2 3 4 5

§4. Способи зміни внутрішньої енергії

1 2 3 4 5 6 7

§5. Теплопровідність

1 2 3 4 5 6 7

§6. Конвекція

1 2 3 4 5 6 7

§7. Випромінювання

1 2 3 4 5 6

§8. Питома теплоємність речовини

1 2 3

§9. Тепловий баланс

1 2

Лабораторна робота №1

1 2 3 4 5 6 7

Лабораторна робота №2

1 2 3 4 5 6 7 8

§10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§11. Плавлення та кристалізація

1 2 3 4 5 6

§12. Питома теплота плавлення

1 2 3 4

§13. Випаровування та конденсація

1 2 3 4 5

§14. Кипіння. Питома теплота пароутворення

1 2 3 4 5 6 7 8

§15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

1 2 3 4 5

§16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

1 2 3 4 5 6

§17. Деякі види теплових двигунів

1 2 3 4 5 6 7

§18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

1 2 3 5 6 7

Завдання для самоперевірки до розділу I "Теплові явища"

Частина 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Частина 2

Розділ II - Електричні явища. Електричний струм

§19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія

1 2 3 4 5 6 7 9

§20. Електричне поле

1 2 3 4 5 6 7 8

§21. Механізм електризації. Електроскоп

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§22. Закон Кулона

1 2 3 4 5

§23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів

1 2 3 4 5

§24. Дії електричного струму

4

§25. Джерела електричного струму

1 2 3 4 6

§26. Електричне коло та його елементи

1 2 3 4 5 6

§27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

1 2 3 4 5

§28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

1 2 3 4 5 7

§29. Електричний опір. Закон Ома

4 5 6 7 8

§30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

1 2 3 4 5 6

Лабораторна робота № 3

1 2 3 4 5 6 7 8

§31. Послідовне з’єднання провідників

1 2 3 4 5 6 7 8

Лабораторна робота № 4

§32. Паралельне з’єднання провідників

1 2 3 4 5 6 7-1 7-2 8 9 10

Лабораторна робота № 5

§33. Робота і потужність електричного струму

1 2 3 4 5 6 7 8

§34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца

1 2 3 4 5 6 7

§35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

1 2 3 4 6

§36. Електричний струм у металах

4 5

§37. Електричний струм в електролітах

1 2 3 4 5 6 7

§38. Застосування електролізу

1 2 3 4 5

§39. Електричний струм у газах

1 2 3 4 6

§40. Види самостійних газових розрядів

1 2 3 4 5 6 7 8

Завдання для самоперевірки до розділу II "Електричні явища. Електричний струм"

Частина 1

Частина 2

Вправи

Сучасні готові домашні завдання з фізики 8 клас (Бар'яхтар, Довгий, Кірюхіна, Божинова) 2016 рік стали справжнім ворогом для заплутаних і об'ємних практичних завдань. Даний посібник в електронному форматі проживає на нашому сайті TrueGDZ, тому відшукати його дуже просто. Рішення характеризується класичною структурою для такого виду книг. У ньому чітко виділені такі компоненти як результати ДЗ, представлені в супроводі процесів їх виконання.

Особливість нашого порталу полягає у тому, що він надає своїм відвідувачам максимально зручні умови співпраці з рішеннями з фізики. Сайт характеризується надзвичайно комфортною організацією, тому школярі швидко знайдуть потрібне та компетентне рішення для ефективного та швидкого виконання всіх вправ.

Розв’язання до підручника з фізики за восьмий клас, що мешкає на ТруГДЗ, гарантує виключно позитивний вплив на підлітків. Робота з ГДЗ дарує школярам безліч плюсів. Найбільший з них полягає у тому, що вони приносять додому тільки високі бали за свою працю, що сприятливим чином позначається на їх успішності. З надійними та перевіреними відповідями на нашому ресурсі учні зможуть досягти неперевершених результатів у навчанні!